MMA (Mixed Martial Arts)

MMA v preklade znamená "zmiešané bojové umenia" je to syntéza rôznych bojových štýlov ako sú napríklad box, thajský box, zápasenie, Luta Livre, BJJ a iné. V dnešnom MMA sa bojovníci pripravuju na všetkých troch úrovňach boja a to boj v postoji, zápasenie a boj na zemi. 

Podľa strategie sú bojovníci MMA rozpoznateľní na

SPRAWL N BRAWL - bojujú väčšinou v stoji, snažia sa uniknúť zo zápasníckych klinčov a zvíťaziť pomocou úderov, kopov.

GROUDEN N POUNDsú to bojovníci ktorí sa snažia dostať súpera na zem a tam ukončiť boj pomocou úderov.

SUBMISSIONbojovníci ktorí sa snažia dostať súpera na zem a tam zvíťaziť pomocou nasadenia škrtenia alebo páčenia.

ALL ROUND FIGHTERSbojovníci velmi dobre trénovaní vo všetkých fázach boja, či už ide o útočné, zápasnícke či submission techniky. 

Aliancia je skupina najkvalitnejšie trénovaných, skúsených učiteľov bojového umenia a nezávislých organizácií, ktorí chcú svoje schopnosti ďalej rozvíjať a svojím žiakom umožniť prístup k najefektívnejšiemu systému. Sprostredkovať sa to dá účasťou na seminároch, cvičeniach a tréningoch. Organizácie bojového umenia a školy, ktoré zastrešuje Aliancia, môžu nezávisle od seba fungovať za spolupráce hosťovských učiteľov alebo užšie spolupracovať, spojením sa do jednej organizácie v rámci Aliancie. Hlavný cieľ Aliancie je vedenie ľudí k priateľskej motivovanej výmene skúsenosti bez vzájomného poklonkovania. Prispieva to k dobru pre systém, učiteľov, ako aj žiakov. Aktuálne sa kladie záujem Aliancie predovšetkým na WTEskrima organizácie. Každopádne budú v Aliancii predmetom vyučovania aj MMA, Luta Livre, BOX, Tahi Box a iné. Aliancia usporiada pravidelné tréningové semináre v Nemecku a Taliansku. Je to optimálna možnosť pre všetkých, ktorí radi spoja dovolenku s tréningom.