Wing Tsung je čínské bojové umenie , ktoré bolo vyvinuté pred viac ako 250 až 300 rokmi. Pri zrode tohto unikátneho systému bola žena menom Ng Muj , budhistická mníška z kláštora Šaolin. Medzi najznámejšie legendy tohto bojového umenia patrí už zosnulý veľmajster Jip Man.

Wing Tsung patrí medzi najúčinnejšiu formu sebaobrany, ktorá sa neobmedzuje na žiadne športové pravidlá a zákazy. Je veľmi praktická a vedecká metóda boja, ktorá nedbá na také detaily, ako je čestná hra alebo dobrý vkus. Jediným cieľom je ničivým spôsobom odvrátiť útok protivníka v tej istej sekunde, ako začal.

Útočník ktorý Vám chce ublížiť, koná bez morálnych zásad. Preto sebaobrana danej situácie musí byť jednoduchá, účinná a rýchla.

 

VÝNIMOČNOSŤ SYSTÉMU WING TSUNG

Základom Wing Tsung je jedinečný tréningový systém, ktorý rozvíja hmatové reflexy. Tento vzdelávací systém sa nazýva “Chi Sao“ čo znamená (lepenie rúk). Táto tréningová metóda sa používa na rozvíjanie dotykových podnetov rúk , takže cvičiaci dokáže vycítiť protivníkove zámery a pohyby a zároveň okamžite na útok reagovať a presunúť svoj vlastný útok.

Ďalšou tréningovou metódou je "Lat Sao" cvičenie. Jedna sa predovšetkým o rôzne sparingové cvičenia , kde sa žiaci učia reagovať na rôzne varianty útokov, simulujúce pouličné útoky alebo útoky z iných bojových umení a športov.

Samozrejme veľký dôraz sa kladie na sebaobranu, ktorá vychádza predovšetkým z techník a princípov Wing Tsung. Zameraná je na riešenie od jednoduchých až po zložitých simulačných situácií, ktoré môžu nastať reálnych podmienkach nášho života prispôsobených na dnešnú dobu.

 

PRINCÍPY WING TSUNG

1. Ak je cesta voľná choď vpred

2. Ak nie je cesta voľná prilep sa

3. Ak je súper silnejší podvoľ sa

 

SILOVÉ PRINCÍPY WING TSUNG

1. Uvoľni sa od svojej sily

2. Uvoľni sa od sily súpera

3. Využi silu súpera proti nemu

4. Pridaj k sile súpera svoju vlastnú silu