Wing Tsung trening kemp

Tréningový seminár pod vedením Sifu Henryho Mullera

v Spišskej Novej Vsi 23.-27. jún 2016